Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen


Kan gjøre deg vesentlig bedre til å løse de utfordringer og oppgaver du står overfor.


  • Oppgaver og prioritering: Kan endre dine arbeidsvaner og gjøre deg mer effektiv.
  • Stategiens ABC: Du kan lage en klar og tydelig strategi på en rask og enkel måte.
  • Forretningsplan: Alt du trenger i daglig drift og i ekstern sammenheng.
  • Rasjonelle beslutninger: Hvordan velge det beste alternativet.
  • Involvere medarbeidere: Hvordan involvere andre på en og god måte i beslutningsprossen.
  • Markedsføring: Markedskunnskap og kommunikasjon.
  • Salg: Salgskunnskap og trinnene i salgsprosessen.
  • Personal: Råd og tips ifm. jobbsøknader og ansettelser.
  • Forberedelser og dokumentasjon til møte med banker og investorer.
  • Virksomhetsvurdering: Områder som krever endringer og fornyelser.

 

                                           

          Sist oppdatert: 20.02.2020 20:34:50
Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen
SUMEFIPyramideForretningsplanSILKE