Finansiering


Møte med banker og investorer

  • Hva du skal forberede deg til  
  • Hva du skal ha av dokmentasjon

 


Tre kategorier:

A. Av avgjørende betydning.

B. Av stor betydning.

C. Dokumentasjon.

Det viktigste for banken: At du kan dokumentere en tilstrekkelig sannsynlighet for at lån og kreditter vil bli rentebetjent og tilbakebetalt.

For investoren: At du kan dokumentere et lovende prosjekt med vekstmuligheter og god fremtidig lønnsomhet.

For deg: At virksomheten din får en tilpasset og tilfredsstillende finansiering på kort og lang sikt 

Laget i samarbeid med to banksjefer fra hhv. forretningsbank og sparebank. 

 

 

             


 Sist oppdatert: 12.08.2022 13:12:44
Finansiering