Starte og drive egen virksomhetVi kan hjelpe deg med det meste 

  • Velge strategi og sørge for etterlevelse av denne, er det viktigste du skal starte med
  • Strategi - viser hva du vil med forretningsideen og virksomheten din 
  • Forretningsplan - viser hvordan du vil sette strategien din ut i livet med tiltak, budsjetter og tidsplaner
  • Kunnskap og erfaring vi kan bidra med
  • Personlige egenskaper - for å gjennomføre strategi/plan 
  • Finansiering - banker, investorer, egenkapital... - tilpassset virksomhetens behov på kort og lang sikt
  • Fem områder som tilsammen kan være avgjørende for et vellykket resultat
  • Du kan utvikle virksomheten og utvide kompetansen din uavhengig av tid og sted

Du får den hjelpen du ønsker. Alt blir tilpasset dine behov. Alt blir tilgjengelig for deg via nett

Når du ønsker - 24/7Sist oppdatert: 21.03.2023 11:12:08
Starte og drive egen virksomhet